Erasmus +

About the Project

Promote the development of stress-related coping skills in adolescents throughout a gamified 3D Virtual World Learning Environment (VWLE)

. Kas yra „POSITIVE“ projektas?

Šiais laikais vaikai ir jaunuoliai susiduria su nerimą ir stresą keliančiomis situacijomis: pasiruošimas kontorliniams darbams, egzaminams ir jų laikymas, dalyvavimas socialinėse veiklose, darbas grupėse ir kt. „POSITIVE“ projekto tikslas – pasitelkiant 3D virtualios realybės mokymosi aplinką (VRMA) skatinti paauglių streso įveikimo įgūdžių ugdymą. Žaidimų aplinkų naudojamos skaitmeninės technologijos mokiniams pažįstama dinamika, projekte siūlomi sprendimai kuriami įdomiu, smagiu ir problemų keliančiu būdu pateikiant svarbią informaciją taip pasinaudojant jau nusistovėjusiais žaidimų įpročiais. Tikimasi, jog atlikdami virtualioje erdvėje pateikiamas užduotis mokiniai galės pagilinti žinias apie streso įveikos strategijas. Virtualioje aplinkoje mokiniai įtraukiami ne tik į veiklą, susijusią su mokykloje stresą keliančiomis situacijomis, bet ir į veiklas, padedančias sumažinti stresą. Taigi, siekiant skatinti tinkamą elgesį susidūrus su stresinėmis situacijomis ir didinti mokymosi sėkmę bei psichologinę gerovę, mokiniai turės galimybę geriau suvokti mokykloje nerimą ir stresą keliančias situacijas.

Kodėl šis projektas aktualus?

Pripažįstama, jog psichikos sveikatos raštingumas labai svarbus psichikos sveikatos stiprinimui, prevencijai ir priežiūrai, nes būtent jis padeda suformuoti tinkamą požiūrį, gilinti žinias apie psichikos sveikatą bei taikyti tinkamas strategijas, padedančias susidoroti su sudėtingomis situacijomis (pvz., Miller ir kt., 2019; Patafio ir kt., 2021; Wei ir Kutcher, 2018). Mokiniai susiduria su įvairiomis nerimą ir stresą sukeliančiomis situacijomis. Taigi, galimybė ugdyti streso įveikimo įgūdžius šiuo labai įtemptu ir lemiamu raidos laikotarpiu gali tapti labai svarbiu veiksniu, siekiant gerų mokymosi rezultatų.

„POSITIVE“ projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto „POSITIVE“ tikslas – stiprinti mokyklų ir paauglių gebėjimą susidoroti su stresą keliančiomis akademinėmis ir socialinėmis veiklomis. To siekiama įgyvendinant šiuo uždavinius:

(i)

του προσδιορισμού συγκεκριμένων πηγών άγχους και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το σχολικό στρες και που οι μαθητές και τα σχολεία θα ήθελαν πολύ να συναντήσουν σε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον μάθησης.

(ii) 

Remiantis mokinių ir mokymosi aplinkos poreikiais, projektuoti ir kurti 3D virtualios realybės mokymosi aplinką (VRMA), įskaitant:

  • mokiniams pažįstamas ir patrauklias priemones (žaidybinę mechaniką);
  • bendriuosius žaidimus;
  • socialinę sąveiką.

(iii) 

Atlikti 3D VRMA įgyvendinamumo ir tinkamumo analizę.

(iv) 

Analyze the efficacy of the 3D VWLE in fostering:

  • paauglių žinias apie stresą ir nerimą mažinančias strategijas;
  • paauglių suvokimą apie daugiausiai streso ir nerimo keliančias situacijas;
  • strategijų, mažinančių streso ir nerimo sukeltus simptomus, naudojimą;
  • pagalbos paiešką;
  • mokymosi sėkmę ir psichologinę gerovę;
  • tėvų/globėjų ir brolių bei seserų (šeimos) gerovę;
  • mokytojų (mokyklos) gerovę.

1-as projekto rezultatas | Mokinių patiriamų stresinių situacijų ir streso lygio bei poreikių analizė, žaidimų scenarijai, mokomoji medžiaga

Mokinių ir mokyklų poreikių, susijusių su stresinėmis situacijomis 4 Europos šalyse, apibūdinimas; Psicho-edukcinės medžiagos scenarijai;

2-as projekto rezultatas | 3D virtuali aplinka

Realizuoti žaidimo scenarijai, tinkami mokiniams.

3-as projekto rezultatas | Įgyvendinimas, apklausos rezultatai, dokumentacija

Duomenys apie projekto įgyvendinamų rezultatų testavimą, grįžtamąjį ryšį; Duomenys apie žaidimo tinkamumą ir veiksmingumą siekiant puoselėti mokinių, mokyklos ir šeimų žinias apie streso įveikos strategijas ir gerovę.

Europos Komisijos parama šios svetainės rengimui nesiejama su pateikiamo turinio, atspindinčio tik autorių nuomonę, patvirtinimu, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį šioje svetainėje esančios informacijos panaudojimą.

lt_LTLithuanian